Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

sv090-Sporak-otec-Jan-robil-pre-pani-Kovacovu-Velke-Rovne-oktober-1974-Sporak-s-tzv-obrubami-miesto-kachlovych-rims

Šporák otec Ján robil pre pani Kováčovú Veľké Rovné, október 1974. Šporák s tzv obrubami miesto kachľových ríms