Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

workshop26

24.6. úprava / výrezy, tzv. úzka dymovodná špára z ohniska po oboch stranách, ktorá po sčítaní na cm2 dá podobný obsah plochy, ako v našich peciach, len správanie sa ohňa v ohnisku bude odlišné