Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

workshop26

24.6. ��prava / v��rezy, tzv. ��zka dymovodn�� ��p��ra z ohniska po oboch stran��ch, ktor�� po s����tan�� na cm2 d�� podobn�� obsah plochy, ako v na��ich peciach, len spr��vanie sa oh��a v ohnisku bude odli��n��