Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

workshop31

25.6. Účastníci začínajú stavať pod dohľadom ruského kachliara Miroslava a diaľkovým dozorom cez „Skype“ Igora Kuznecova