Turbínová 3528/1
(priestor PRESPOR)
+421 2 52926049
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211
  Úspora a ekológia - prečítajte si o kvalitách kachľových pecí   

workshop31

25.6. ����astn��ci za����naj�� stava�� pod doh��adom rusk��ho kachliara Miroslava a dia��kov��m dozorom cez ���Skype��� Igora Kuznecova